Uncategorised

Adatvédelem

adatvedelemA jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a DJ webportál (Üzemeltető) által üzemeltetett, a http://dudasj.ath.cx és aloldalai doménnéven elérhető oldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szerveren elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető ezen oldalon.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerheti meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverén kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.2 “Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

 • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • működési problémák elhárítása,

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

 • A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon. Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.
 • A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
 • A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.
 • Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni (http://dudasj.ath.cx/home/index.php/kapcsolat).

Adatmódosítás, adattörlés A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el.A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: (http://dudasj.ath.cx/home/index.php/kapcsolat).

Jogorvoslat Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi.

 

Az egyes böngésző-típusokkal kapcsolatos beállításokhoz az alábbi hivatkozásokra kattintva talál segítséget:

Delete and manage cookies
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

RTL híradók

Fontosabb kormánykritikus híradók 2014.06.11-től, a médiaadó megszavazásától.

Orbán Vikipédia


Megjelenés ideje: 2014 márc. 15. - Orbán Vikipédia - avagy az elmúlt 32 év a humor nyelvén elbeszélve. Farkasházy Tivadar a rendhagyó értelmező szótár megálmodója azt reméli, hogy sikerül szórakoztatni az embereket ebben a keserűségben. Az ötlet gazdája biztos abban , hogy a humor gyilkos fegyver és bízik abban is,hogy április 6 -a után már nem kell folytatnia a sorozatot.

 1. Alaptörvény (pdf)
  Az Orbán-kormánynak a kommunisták több évtizedes mulasztását kellett helyrehoznia. A kormány beiktatása után például kiderült, hogy a magyar Alaptörvénynek sehol sincs asztala. Ám a helyzet még ennél is sokkal súlyosabb volt. A kormánynak  azzal  kellett  szembesülnie, hogy Magyarországnak akkoriban még Alaptörvénye sem volt, csak egy Alkotmánya, az is a sztálinista fajtából...
 2. Takarékszövetkezetek (pdf)A takarékszövetkezetek államosítása soha nem történt meg Magyarországon. Magyarországon elég sok minden történt, zömében jó dolgok, és ezek között egyszer sem fordult elő a takarékszövetkezetek államosítása. Nem is történhetett meg, hiszen Matolcsy György jegybankelnök, növekedési guru és  kamatsámán  közölte, hogy Orbán Viktor kormánya  nem  államosít,  mert nem kommunista. A nem kommunista kormány csak megsegítette az ingatag és gyengélkedő takarékszövetkezeti szektort. És a segítségnyújtás következtében az állam többségi tulajdonos lett a takarékszövetkezetekben...
 3. Média (pdf)
  MÉDIA - A médium többes száma. A médium szó jelentése: 1.tömegközlési, tömegtájékoztató eszköz 2.szuggerálható, hipnotizálható egyén. Ezen 2. számú célcsoport védelmében hozták meg a magyar médiatörvényt. MÉDIATANÁCS(KÖZTÁRSASÁG) - Elfogult szemlélők szerint a törvény kiváló alkalmat nyújt a fideszes delegáltakkal felálló Médiatanácsnak ahhoz, hogy az ellenzéki sajtótermékeket komoly bírságokkal ellehetetlenítse. Ezért a képviselők egy maroknyi csoportja a törvény vitáján egy „Sajtószabadság: élt 21 évet” feliratú transzparenssel tiltakozott...
 4. Oktatás (pdf)
  EREDMÉNYEINK - Kivételesen nem újabb magyar Nobeldíjasokról tudósított a sajtó, hanem arról, hogy az átlagnál rosszabbul teljesítettek diákjaink a 2012-es PISA-felmérésen, ahol egyébként olvasás-szövegértés, matematika és természettudományok területén vizsgálják a fiatalok gyakorlati tudását. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár egyből a korábbi szocialista kormányra hárította a felelősséget. Szerinte a rossz eredmények is azt bizonyítják, hogy a köznevelés megújítása nem tűrt halasztást, és igazolják a jelenlegi kormány által meghozott intézkedéseket. Hivatkozott Klebelsberg Kunóra, aki elméletben és gyakorlatban is bizonyította, miként lehet „egy kivérzett, a sír szélén tántorgó” vesztes háború utáni országot talpra állítani.
 5. ÖNKORMÁNYZATOK (pdf)
  A helyi önkormányzatokról szóló törvény hangsúlyozza (1990. évi LXV. törvény 4. pont), hogy „A helyi önkormányzat… önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe”. A jogszabályok meg csak jönnek, a szervek is, az önkormányzatok meg önkéntelenül vállalhatják, hogy alig marad problémájuk.
 6. A FEUDALIZMUS ALAPJAI (pdf)
  A feudalizmus kifejezés eredetileg a földbirtok szóból ered, amit trafik-, szerencsejáték-, esetleg patikamutyi szavakra is cserélhetünk. Egy olyan társadalmi rendszerre utal, amely hűbérurak, vazallusok és szolgák közötti kapcsolatok rendszerére épül. A kizsákmányolás ideológiai alapja a feltétlen hit (credo) és a hűség (fides).
 7. DEVIZAHITEL (pdf)
  Már a régi görögök is ismerték a hitelt, ami a világ egyik legjótékonyabb intézménye, mindössze egyetlen hátránya van. Az ókori görög időkből származik a későbbi híres latin mondás is, miszerint: Timeo danaos et dona ferentes! Félek a görögtől, ha ajándékot hoz is. Ezt azóta Angela Merkel is megerősítette. - DEVIZAFOGÓ - A klasszikus értelemben vett devizahitel annyiban különbözik a hagyományos hiteltől, hogy az előbbit nem az adott ország hivatalos pénznemében (pl.: forint) folyósítják és törlesztik, hanem egy másik pénznemben (pl.: mongol tugrik.)
 8. BRÜSSZEL NEM MOSZKVA (pdf)
  A Google Maps megbízhatónak tűnő adatai szerint Brüsszel és Moszkva között a távolság (közúton) 2543 km, feltéve, hogy Minszken keresztül megyünk. Ha Budapestet is érintjük, akkor 3177 km. Ebből is látszik, hogy Brüsszel nem Moszkva! - ÜZENŐFÜZET - Mindezt Orbán Viktor, Magyarország (azelőtt: Magyar Köztársaság) miniszterelnöke is megerősítette; egyes források szerint a Kogutowitz Manóról elnevezett nemzetközi kartográfiai kongresszuson, más közlések szerint egy brüsszeli plenáris ülésen és a HÍR TV egyenesnek mondott adásában is.
 9. Rezsiharc (pdf)
  A rezsidémonok már a spájzban vannak A magyarok a rezsit még a politikusoknál is jobban utálják, mert pénzbe kerül, azaz egy szolgáltatás igénybevételéért fizetni kell, ami meglehetősen logikus, ám kellemetlen dolog. Orbán Viktor pedig szereti a magyarokat, így aztán velük együtt utálja a rezsit, mert annak csak egy része kerülhet közvetlenül az állam, illetve az államközeli baráti vállalkozók zsebébe. A rezsiháború vagy rezsicsökkentés pontos jelentése az, hogy nem a mi és a haverok zsebébe kerülő részt minimalizálja az állam, hogy az embereknek rövid távon jó, a multinacionális szolgáltatóvállalatoknak pedig rövid és hossz útávon is rossz legyen, mert ezzel szavazatokat lehet szerezni. A dolog működik.
 10. Magyar Művészeti Akadémia (pdf)
  A Magyar Művészeti Akadémiát Makovecz Imre alapította még 1992-ben, abból a célból, hogy ellensúlya legyen a judeo-liberál-bolsevik MTA Széchenyi István Művészeti Akadémiának. - magyar művészeti ingatlaniroda - Fontos kulturális és művészeti szervezetté, sőt csúcsintézménnyé azonban csak 2010-ben, az Orbán-kormány hatalomra kerülése után vált. Az akadémia évi 2,5 milliárd forint költségvetési keretből gazdálkodik, és a legutóbbi időkben már ingatlanirodaként is funkcionál, amennyiben térítésmentesen kap meg az államtól olyan épületeket, mint a Hildvilla, a Műcsarnok vagy a Pesti Vigadó, utóbbit még fel is újította neki az állam egymilliárd forintért. fütyül a demokráciára.
 11. AZ ÁLAMELNÖK (pdf)
  ELŐZMÉNYEK - Sólyom László, aki Gyurcsány folyamatos szidalmazásával sokat tesz a Fidesz kétharmados győzelméért, érthetetlen okból a választások után is komolyan veszi magát, hosszabbítása tehát szóba sem jöhet, a legfessebb bólogató János személye pedig egyértelmű. Schmitt Pál előéleteröviden: kétszeres párbajtőr olimpiai bajnok csapatban, amit azért főleg társai érnek el, az Astoria igazgatóhelyetteseként korán megismerkedik a szállodaigazgatók egyéb feladataival, a Népstadion igazgatója, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, alelnöke, protokollfőnöke, elnökségre is pályázik. Felesége is olimpiai ezüstérmes, lányai évekig az ország előtornászai, akik Amerikában tanulnak, a rossz nyelvek szerint a papa szavazatai révén nem túl drágán, ott is telepednek le. Előbb Spanyolország és Andorra nagykövete, később Svájcban ismerkedik a diplomáciával, de ott is kap hozzá egy háztájit, Liechtensteint. Ám ez sem elég neki, ezért főpolgármesternek jelentkezik az MSZP-nél, de ott nem kell, sebaj, a Fidesz is megteszi, amelynek jelöltjeként értékes második helyet szerez Demszky mögött, ez legjobb egyéni helyezése. Később elővesz egy Bocskait, amit még az Astoriában turkált, és a Dísztéren parádézik benne, egészen Fideszalelnökségig emelkedve. Itt figyel fel daliás termetére Orbán, és egy bulgáriai nyaralás közben esemesezi meg a pártjának, hogy kit szán Sólyom helyére.
 12. FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA (pdf)
  Eredetileg egy 1956 októberében megszűnő (Színház és Mozi című) hetilap hiányának pótlására létrehozott újság címe volt, amely a rendszerváltás idején teljesen megszűnt, a fülkeforradalom után pedig tartalmában is módosult. - FILM: FAITES VOS JEUX (TEGYÉK MEG TÉTJEIKET) - Miután Andrew G. Vajnát nevezte ki Orbán Viktor a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztosnak, elmondhatjuk, hogy a filmipar szerencsésen megújult, és immár a művek szellemiségében valóban biztos a kormány. A szerencsésebb rendezők továbbra is gyárthatnak filmet. „Két dologból kéne a szerencsének állni, hogy elkezdjed az életed. Az egyik, hogy készülj fel arra, és értsél ahhoz, amiben azt szeretnéd, hogy szerencséd legyen. A másik pedig, hogy vedd észre a lehetőségeket. Ha ezt a két dolgot kitartással csinálod, akkor több mint valószínű, hogy szerencséd lesz.” – szögezte le ars poeticájában a kormánybiztos, akinek az egyik érdekeltségébe tartozó Las Vegas Casino a tavalyi 3,8 milliárd forintos nettó árbevétele után mintegy 1,1 milliárd forint játékadót, valamint 791 millió forint koncessziós díjat (összesen 1,9 milliárdot) fizetett be az államnak. Az új szabályok szerint viszont csak mintegy 300 millió forintot utal a büdzsébe. Elmondhatjuk tehát, hogy a magyar filmesek anyagi helyzete statisztikailag is sokat javult.
 13. EGYKULCSOS SZJA (pdf)
  Az Orbán-kormány a választási kampányban azt ígérte, hogy bevezetik az egykulcsos személyi jövedelemadót. Erről a választási ígéretről azután sem feledkeztek meg, hogy kormányra kerültek. - ADÓREFORM - Az Orbán-kormány az egykulcsos adó bevezetését az ún. adóreform részének tekinti. Az adóreform egyik fontos eleme volt, hogy az adóbevallás egyszerű legyen. Orbán Viktor azt mondta, hogy olyan adóbevallást akar, ami elfér egy söralátéten. Így az adóreformmal Orbán megalkotta a világ legnagyobb söralátétét. Aminek az alkoholisták és a könyvelők kifejezetten örülnek.
 14. KÖZGÉPESÍTETT KÖZBE SZERZÉS (pdf)
  Amikor híre ment, hogy a miniszterelnök eladósorba került legnagyobb lánya már gyűrűs menyasszony, mindenki azt hitte, hogy a Közgép a szerencsés vőlegény. 2013-ra ugyanis a Simicska Lajos (és a Nyerges Zsolt) tulajdonában lévő nagyvállalkozás már szinte személyes ismerősnek számított minden magyar ember számára. Nemcsak azért, mert naponta érkeztek a közbeszerzési hírek, miszerint a Közgép újabb és újabb tendert nyert el, hanem mert a miniszterelnök az idők során egyre-másra ruházta fel egykori kollégiumi társa vállalatát pozitív emberi tulajdonságokkal. Míg a külföldi cégek, a multik hétpróbás gazemberek, addig a Közgép a haza jótevője, aki a nemzeti vagyont gyarapítja, és itthoni adózásával a fölemelkedés legfőbb forrását jelenti minden állampolgár számára, szereti az igaz magyar embereket, s az igaz magyar emberek is szeretik őt.
 15. EGYMILLIÓ ÚJ MUNKAHELY (pdf)
  Az Orbán-kormány azt ígérte, hogy egymillió munkahelyet fog teremteni. Az máig sincs tisztázva, mennyi idő alatt akarja ezt teljesíteni. Bár sokan úgy értelmezték a vállalást, hogy az egy évre, esetleg a kormányzati ciklusra vonatkozik, az Orbán-kormány képviselői különböző időintervallumokról beszéltek, és azt sem zárták ki, hogy akár tíz év alatt fognak egymillió munkahelyet teremteni. De kormánypárti politikusok elképzelhetőnek tartják, hogy a folyamat elhúzódik. Ha évente tízezer munkahelyet teremt, az Orbán-kormány száz év alatt képes lesz teljesíteni választási ígéretét.
 16. FELCSÚT (pdf)
  A fehérvári keresztes lovagok és a pálos rend egykori tulajdona ma az ország ideiglenes fővárosa, 1931. július 16-án itt ért földet az Atlanti-óceán átrepülése után Magyar Sándor és Endresz György, talán benzinkútnak nézték. A legutóbbi népszámlálás alapján 1789 ember lakja, vagyis a futballcsapattal 1800, tehát elkél benne egy 3600 főt befogadó, FIFA 1A osztályú stadion, legalábbis, ha mindenki hoz magával még egy embert, plusz a 22-es keret. Testvérvárosa, Alcsútdoboz nulla méterre van tőle, a leg újabb kutatások szerint Szent István itt ajánlotta fel országát Máriának, és most intézik, hogy itt szülessen Puskás Öcsi, focibetleheme mindenesetre már van.
 17. VÁLSÁGADÓK (pdf)
  A gazdasági válság Amerikában arról ismerhető fel, hogy pocakos, nagy orrú és szivarozó tőzsdecápák vetik le magukat a Wall Street magasabb meleteiről. Magyarországon meg arról, hogy beindul az adóprés. Az unortodox gazdaságpolitikát követő országok (ilyen jelenleg csak egy van a világon!) a válságban lévő ágazatokat adóztatják meg a legkeményebben. Az unortodoxia felszentelt papjai négy éve új meg új közterhek bevezetésén törik a fejüket, és csak akkor kapnak egy-egy tockost, ha mindezt véletlenül megszorításnak nevezik. - TORKOS BORZ RT. - Látszólag a pénzintézetek szívták meg a legjobban; ezen még a kormányzati kommunikáció is kárörvendve csámcsogott. Teljesen világos, hogy a bankok nem tudják áthárítani a terheket – mondotta a miniszterelnök, majd szokásához híven még egyszer mondta: különböző okokból nem tudják áthárítani! Majd hosszasan sorolta, hogy miért nem. A felsorolás azonban nem lehetett teljes, mert a pénzügyi felügyelet tárgyilagosan közölte, hogy gyakorlatilag minden bank áttolta. Így a nagy szívásversenyben – a bankok mellett holtversenyben – a lakosság is felkerült a dobogó oly sokat emlegetett legfelsőb fokára.
 18. Trafikok és termőföldek (pdf)
  Az Orbán-kormány célja, hogy a magyar emberek lelke egészséges magyar testben lakjon. Ennek érdekében a magyar kormány kétfrontos ütközetet vív. Egyrészt harcol a dohányzás ellen. Másfelől stadionokat épít. Ezeknek a kormányzati törekvéseknek mindannyian a nyertesei vagyunk. Néhányan pedig még kerestek is rajtuk. - A DOHÁNYZÁS ELLENI KÜZDELEM - A kormány hadat üzent a dohányzásnak. Úgy döntött, hogy dohányterméket csak a kijelölt elárusítóhelyeken lehet vásárolni. Ezeket az elárusítóhelyeket régebben trafiknak nevezték, és trafikosok voltak a tulajdonosok. Most Nemzeti Dohánybolt a nevük, és fideszesek a tulajdonosok. Azért neveztik őket Nemzeti Dohányboltnak, mert a kormány még a nemzet akaratgyenge, elesett és szenvedélybeteg csoportjait sem taszítja ki. És ha már dohányoznak – ami helytelen és káros –, akkor a magyar emberek nemzeti dohányboltokban vegyék meg a dohányukat.
 19. A NEMZETI MEGMENTÉS ORBÁNJA (pdf)
  NEMZETI MEGMENTÉS - Mióta Magyarország hivatalos nyelve a tolvajnyelv, szabadabb lett a légzés, és végre formát öltöttek a dolgok, nem kell sunnyogni, beszélni a sorok között, körülírni vagy elhallgatni. A megmenteni eddig is elsősorban azt jelentette, hogy alapesetben a köztulajdont magántulajdonba fordítani, azaz hazalopni a kilincseket, függönyöket, vécépapírt és kokillákat a gyárból, másodsorban pedig más magántulajdonát alakítottuk saját magántulajdonunkká, azaz privatizáltunk és reprivatizáltunk. Képmutató és hazug lenne a kormány, különösen annak miniszterelnöke, ha továbbra is hagyná, hogy a megtévesztő értelemben használjuk a kifejezést, de amíg a szótárak átírása megtörténik, jó példával jár elöl.
 20. NEM LESZÜNK GYARMAT! (pdf)
  Magyarország hol török, hol osztrák, hol szovjet gyarmat volt, ha a kiegyezés utáni időket nem számítjuk, akkor is 350 év jön ki, nem beszélve a tatárok és a németek rövid, de annál pusztítóbb látogatásáról. Érthető, hogy sokan nehezen szokták meg, hogy szabadok, s könnyű elhitetni velük, hogy most a multik, a bankárok – értsd alatta a zsidókat – és az Unió jármában nyögnek. Miközben az elmúlt évek beruházásainak négyötödét uniós pénzek fedezték. Csakhogy Orbán nem szeret semmiféle függőséget, ezért államosít mindent, amit lehet, ezért akar tőle függő nemzeti burzsoáziát a külföldi tulajdonosok helyett, s ezért csak az Unió előnyeit akarja élvezni, a közös kötelezettségekről hallani sem akar.
 21. FORRADALOM (pdf)
  FORRRRRRRRRRRRRADALOM - Az ismert népmese szerint volt egyszer egy politikus, aki rohadtul unatkozott, így aztán forradalmat kiáltott, amire odacsődültek az emberek, hogy megnézzék a forradalmat, de a forradalom nem volt sehol. Megismételte kétszer, háromszor, az emberek meg bedőltek, de végül tele lett a tökük, és amikor tényleg jött a forradalom, már fel sem keltek az ágyukból, a politikus fejét meg levágta a guillotine. A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata (Nenyi) világosan hazudja, hogy „[a] magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja.”
 22. KÉT HÉT ALATT REND! (pdf)
  Két hét alatt rend lesz, ígérte a Fideszkormány belügyminisztere, Pintér Sándor a beiktatása után, és ezt hangoztatta Orbán Viktor is, hozzátéve, hogy Magyarország „nem Latin-Amerika, ahol a biztonság a gazdagok kiváltsága”. Ehhez képest nemhogy két hét, de már egy hét alatt rend lett, igaz, az ügyészségi statisztikák szerint a kormány első két éve alatt csaknem öt százalékkal nőtt a bűncselekmények száma, s bár kevesebb lett az emberölés, több lett a rablás, a betörés, de főleg a korrupció. HAJLÉKTALANHÁBORÚ Tudvalevő, hogy a közbiztonság legfőbb ellensége a hajléktalan ember, a bűn legfőbb melegágya pedig az aluljárókban lefektetett pokróc. Ennek megfelelően a hatóságok az önkormányzatokkal együttműködve először Budapesten indítottak felszabadító háborút mindazok ellen, akik nem hajlandók lakást szerezni maguknak, s az a szórakozásuk, hogy az utcán hálnak. Ám sajnálatos módon az állam az államban módra viselkedő Alkotmánybíróság megszüntette a hajléktalanokról szóló törvényt, miszerint közterületen életvitelszerűen csak pénzbüntetés, illetve elzárás terhe mellett lehet tartózkodni. Minthogy azonban a kormány nem hátrál meg semmi elől, 2013 végére sikerült újabb hajléktalantörvényt alkotni, de immáron tökéletest, amenynyiben a hajléktalan gyakorlatilag a főváros összes burkolt felületéről ki van tiltva, a lábain kívül egyetlen testrészével sem érintheti a kövezetet, sőt kartonlapot sem teríthet a földre, mert az már életvitel.
 23. A HATALMI ÁGAK SZÉTVÁLASZTÁSA (pdf)
  Magyarország (korábban: Magyar Köztársaság) jogrendszerének lerombolását jelenleg egyetlen testület képes megakadályozni, a magyar bíróság. Az ellenzék impotens, Brüsszel lassú, a közvélemény tudatlan, és rohadtul nem érdekli a jogrendszer, ha csökken a rezsi, a magyar bírói kar azonban még ebben a lehetetlen és megalázó környezetben is képes megőrizni függetlenségét. Utálja is a bírákat a kormány, mint aki másnak vermet ás. Ha a főügyész, ha Schmitt Pál és Áder János, ha az Alkotmánybíróság és a NAV is megértette, hogy sorsfordító (forradalmi) időkben nem lehet holmi alkotmányossággal és alapjogokkal szőrözni és szarozni, ha mindezen testületek és személyek felfogták, hogy most a magyar emberek érdekében sértenek szabadságot, jogot, méltóságot és fizikai törvényeket a Fidesz által erre felhatalmazott egyének és szervezetek, akkor a bírók miért nem képesek belátni ezt?!
 24. UNORTODOXIA (pdf)
  A magyar nyelv önálló jelentéssel bíró szókészleti elemeinek számát 1 millióra teszik (2010-es adat). A kormányváltás óta Magyarország jobban teljesít, ez azonban a kincseink közül csak a szókincsünkön látszik, ami egy új elemmel gazdagodott. - YETIMOLÓGIA - Unortodox = a görög eredetű ortodox szónak a német -un fosztóképzővel ellátott származéka. Az ortodox kifejezés az orthosz (egyenes, helyes, igaz) és a doxa (vélemény, álláspont) szavak kreatív öszszevonásából származik, ily módon az unortodox pontos jelentése: helytelen, hamis vélemény, álláspont, egyes nyelvterületeken: állatság, baromság. Az unortodoxiát a gazdaságpolitikában olyan döntések indokolására használják, amelyek indokolatlanok, értelmetlenek és kifejezetten károsak.
 25. KÉT POFON (pdf)
  Amikor 2008 májusában arról kérdezték az akkor még ellenzékben lévő Orbán Viktort, hogy mi a véleménye a radikális jobboldal terjeszkedéséről, azt felelte, hogy azt fogja tenni velük, amit Horthy is tett a nyilasokkal, kioszt nekik két pofont, és hazazavarja őket. Hatalomra kellett jutnia a Fidesznek ahhoz, hogy kiderüljön, Orbán két pofonja atyai pofont jelent, ami tudvalevőleg serkentő szokott lenni. Ha csak az első pofon elcsattanása utáni időszakot vesszük, mármint amikor első pofonként az új kormány a nyilvánosság előtt és különösen a külföldnek szóló megnyilvánulásaiban elhatárolódott a szélsőségesektől, sőt határozott fellépést ígért ellenük, akkor a következők történtek. Életveszélyesen megfenyegettek és megaláztak két újságírót a Magyar Sziget fesztivál során, rendszeresen megrongálták a zalaegerszegi holokauszt-emlékművet, Földeákon harminc épület falára festettek horogkeresztet, egy neonáci szervezet harminc településen tartott könyvégetést, Kiskunhalason antiszemita feliratot festettek a helyi zsinagóga falára, Hitlert éltető felirat került a tamási Rozália-kápolna oldalára, ugyanígy a Hit Gyülekezete nagykanizsai épületére, miként egy pécsi köztéri installációra is. Szálasi-emlékoszlopot avattak egy mezőkövesdi magántelken, Szálasit éltető plakátokat ragasztottak ki a Vérmező, illetve Terézváros villanyoszlopaira, megrongálták a Duna-parti mártíremlékművet, a Betyársereg vezetője zsidók és más bőrszínűek elleni faji háborúról beszélt nyilvános rendezvényen, Raoul Wallenberg szobrára disznólábat aggattak, Kerényi András zsidó hitközségi vezetőt, majd dr. Schweitzer József nyugalmazott főrabbit a nyílt utcán inzultálták, hogy csak az első pofon utáni hónapokból szemelgessünk.
 26. KELETI NYITÁS (pdf)
  ELŐZMÉNYEK - Hazánk 1100 éves ittléte alatt háromszor látogattak meg minket keleti rokonok, ismerősök, 1241-ben Batu kánék jöttek egy rövid látogatásra, amelyet sokáig tatárjárásnak, lényegében rablóhadjáratnak neveztünk, az újkori történészek már inkább kalandozásnak tartják, mint a miénket a 900-as években. A törökök 1526-ban látogattak először ide, majd 1541-től 150 évig védték az országot a Habsburgoktól, ennek állít emléket Szolimán szobra Szigetváron, nekik köszönhetjük fürdőinket, a Gül Baba krumplit, névadója a rózsákat is szerette, de a Rózsa krumpli nem róla van elnevezve. 1945-ben a szovjetek szabadítottak fel minket közel 50 évre, ők hozták el a TSZ-t, a sztahanovista mozgalmat, a szocialista brigádokat, a Moszkvicsot, a Zaporozsecet, az ugrószarvasos Volgát, a Rakéta porszívót, a Gorcsica mustárt, a búvárszivattyút és az izgalmas Junoszty tévét, amely hol működött, hol nem. Érthető, hogy Orbán Viktor figyelme – miután kiosztott néhány kokit és sallert Brüszszelnek, továbbá felhívta a figyelmet, hogy Európa lassan Atlantisz mellé sülylyed – a Nyugat helyett ismét a Kelet és a Dél felé fordult.
 27. STRATÉGIAI PARTNERSÉG (pdf)
  A görög nyelvben a sztratégosz (στρατηγός) = tábornok. Szó szerinti magyar fordítása: vezénylő tábornok. A stratégia jelentése: cselekvések hoszszabb távú terve meghatározott cél elérése érdekében, ami általában az ellenfél legyőzése. Az első átfogó stratégiát Agamemnon dolgozta ki Trója gyors lerombolására, amihez végül is nem stratégia kellett, hanem egy Odüsszeusz meg egy faló. A stratégia nem tévesztendő össze a taktikával, de többnyire összetévesztik. - STRATÉGIÁK ÉS JOBBKEZEK - Hazánkban a stratégia fogalmát kezdetben teljesen kisajátította a hadművészet, de a vesztett csaták és a két világháború után más területeken is használatos. Ezek közül legfontosabb a gazdasági stratégia. A stratégiát a pártok a választási programjukban hirdetik meg, amihez – győzelem és klasszikus demokráciafelfogás esetén – kötve vannak, ezért a legjobb megoldás, ha nincs ilyen stratégia. Ebben az esetben a stratégiát a kommunikáció pótolja. Egy nemzeti stratégia akkor eredményes, ha azt nemcsak a vezér (sztratégosz), hanem az ország lakossága is támogatja. Ellenkező esetben stratégiai partnerekre van szükség, bár a politológusok szerint két olyan dolog van, amihez nem kell partner. A másik a maszturbáció.
 28. SUKORÓ ÉS TÁRSAI (pdf)
  Két nagy csata színhelye, 1849. szeptember 29-én itt volt a főhaditanács, s innen lőtték Jellasicsot, a gyávát, aki, amint Petőfi verséből kiderül, emiatt Bécsig futott. Évekig ez a Magyar Néphadsereg Napja, népünk legnagyobb diadalaként, bár Nemeskürty szerint mindössze hat halott volt, közelharcra nem is került sor, csak néhány menekülő labancot támadtak meg a népfölkelők, de hát kis ország, kis diadal. - GYULA VITÉZ TÉLEN-NYÁRON - A második csata 161 évvel később kezdődik, amikor Orbán indítja meg ügyészcsapatait Gyurcsány ellen, próbálván rábizonyítani, hogy beavatkozott egy telekcserébe. Ronald Lauder úr ugyanis egy 250 milliárdos szórakoztatóközpontot akart létrehozni a Velencei tó partján, amihez a telket Joav Blum izraeli üzletember biztosította volna egy albertirsai telekcsere révén. Ám Orbánék szerint ez rossz üzlet volt a magyar fél számára, emiatt már Bajnai leállíttatta. Vagyis senki nem járt rosszul, Orbán mégis rászabadíttatta előbb Papcsákot, akinek ügyvédi irodája az első Orbánkormány utolsó hónapjaiban 240 milliós megbízást kapott sürgős jogi tanácsadásért, hiszen már csomagoltak. Ő lett az első számonkérési biztos, de aztán inkább Zuglót választotta, ahol a külső megbízások terén máris fővárosi Guinness-rekordot állított fel, a kerület történésze lett például Kun Miklós.
 29. KÖZLEKEDÉS (pdf)
  A kisfiúknak világoskék buszok, a kislányoknak rózsaszín trolik. Régebben a tömegközlekedés iránt kiemelkedően érdeklődő srácok favillamost kaptak karácsonyra, de a Nemzeti Együttközlekedés Rendszere ebben is jobban teljesít, így aztán Vitézy Dávid egy komplett főváros komplett tömegközlekedését kapta ajándékba, hogy azzal játszadozzon, amíg bele nem un. Kár, hogy nem kapta meg a Malévot is, mert talán még többet tudtunk volna kacagni, ha pöttyös repülők szántották volna fel a kék eget! Arra a rövid időre, amíg a kommunisták gonosz mesterkedése miatt szét nem szerelték ezeket a gépeket, hogy eladják alkatrésznek, olyan fejlett országokba, mint Csád. A magyar légitársaság után hangosan és szórakoztatóan bejelentkezett egy privát légitársaság kvázi tulajdonosa és vezetője is, hogy lesz itt mindjárt olyan magyar légitársaság, ahol rovásírással készül a menetrend, családfakutatással választják ki a pilótákat, és magyar nóták szólnak a fedélzeten, de rohadt hangosan. Szakmai körökben kételkedéssel fogadták az ötletet, miszerint 38 000 forintból és egy váci vályogházból működőképes légitársaságot lehet létrehozni, de Vágó úr kitartott, és terve majdnem sikerült, csak a fránya Interpol, FBI, OPEC és a gravitáció közbeszólt, pedig már majdnem beért a célba, ahol egyébként a gazdasági rendőrség emberei is várták. A Sólyom légitársaság mára viccesebb, mint druszája, a Sas Kabaré.
 30. LÁTVÁNYFUTBALL (pdf)
  A nemzeti ügyek kormánya mindig is látványsportként kezelte a magyar futballt, nem véletlenül, hiszen alig van ma a magyar csapatok meccseinél látványosabb mérkőzés a világon. Erre bizonyítékként nem csupán a nemzeti tizenegynek az amszterdami vb-selejtezőn elért 8-1-es veresége szolgál, amelynek egyegy mozzanata, példának okáért egy Devecseri nevű hátvéd öngólja, akár szórakoztatóipari terméknek is felfogható, hanem a honi klubok kupaszereplése is. Ennek során a négy magyar csapat már július végén kiesett az elő-előselejtezők során, s ehhez hasonlót csak San Marino és Andorra csapatai produkáltak. - LÁTVÁNYULTRÁK - A bajnoki mérkőzések látogatottsága ugyan még nem éri el a szövetség által a népgazdasági tervben előírt tízezer fő/mérkőzés átlagot, sőt jelenleg a háromezret sem éri el, ám a látványt a zsúfolt tribünök helyett néhány szurkolói csoport transzparensei pótolják. A mai magyar futball két meghatározó eleme, a pirított napraforgómag és a fehérvári VIP-páholy mellett egyre nagyobb szerepet játszanak a különféle molinókon szereplő, lehetőleg többszörös náci tömeggyilkosok mellett kiálló feliratok, amiket jól egészítenek ki a szünet nélkül skandált cigányozó és zsidózó rigmusok.
 31. MAGYAR ATOM (pdf)
  Moldova György után szabadon, illetve már csak félig. Mint tudjuk, az oroszokat Orbán Viktor űzte ki az országból 1989. június 16-án. Régóta készült erre, már gimnáziumi KISZ-titkárként, de hogy a KGB keze ne érje el, Oxfordban bujkál előlük. Elbert Márta, a Fekete Doboz alapítója meséli: 1989. március 15-én forgattunk a Kossuth téren, ahol Kis János és Orbán Viktor beszélt. Aztán az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásain sokat találkoztunk, és a temetés előtt felhívott, hogy látni szeretné a március 15-i filmet. Kijött a stúdióba, és én megkérdeztem: mi történt, hiszen te nem szoktad megnézni magad! Azt felelte, csak arra kíváncsi, hány milliméteres legyen a szakálla június 16-án! Ilyen alapos forradalmárhoz, aki végigszenvedte a gimit, az egyetemet és Oxfordot, ahhoz Che Guevarás külső illik, hogy a Vörös Hadsereg kellően megijedjen tőle, és azonnal kitakarodjon. Akik amúgy már áprilistól mentek kifelé, mivel volt egy Gorbacsov nevű ember, aki a hollywoodi színészszakszervezet egykori elnökével, egy bizonyos Ronald Reagan nevű úrral, sok cowboyfilm hősével, megállapodott erről-arról Reykjavíkban, később pedig idősebb Bushsal. Az sem zavarta meg a Fidesz legendagyártó leányvállalatát, hogy még ketten beszéltek aznap az oroszok ittlétéről a Hősök terén, a többiek pedig azért nem hozták szóba, nehogy elakadjon a megindult folyamat.
 32. GÁBRIEL ARKANGYAL (pdf)
  Isten küldötte, a hét főangyal egyike, azok után, hogy Ádámot és Évát kiűzte a paradicsomból, Zakariás papnak megjövendölte Keresztelő Szent János születését, elrepült Názáretbe hírül adni Máriának a fogantatást, eljuttatta Mohamed prófétához a Koránt, nyugodtan álldogált az Úr előtt kétezer évig, ami, valljuk be, elég strapás foglalkozás, s türelemmel várta, hogy a katolikus egyház 1921-ben végre bevegye a kalendáriumába. Közben azt nézegette, hogy Perugino, Murillo, Leonardo, Fra Angelico, El Greco vagy Botticelli találta-e el jobban a nevezetes pillanatot, amikor Máriának megsúgja az örvendetes hírt, Jézus születését s jövendő messiási hivatását. Ám 2014-ben alaposan meglepődött, amikor felért hozzá, hogy a magyarok is róla mintázzák magukat, pontosabban II. világháborús tetteiket. E néppel addig rokonszenvezett, 1000-ben is ő beszélte rá Szilveszter pápát, hogy a kiszemelt koronát ne a lengyel királynak, hanem István fejedelemnek küldje, persze nem azt, amit ma Szent Koronaként tisztelnek, hanem az elődjét. Amiért meg is kapta a Millenniumi emlékmű főhelyét. De ez még neki is sok volt, mert hallott egy s mást az 1944-es eseményekről, s nehogy már a magyarok vele mossák teljesen tisztára magukat.

Hogy hasítunk!

 

SZÜLŐKKEL ÉLŐ FIATALOK ARÁNYA

Munkaerőhiány, illetve a be- és elvándorlás Európában; forrás: 24.hu, economist

Felsőoktatásban hallgatók létszáma (ezer fő) forrás: vg.hu, KSH

A potenciális növekedéshez való hozzájárulás, forrás: 2017. évi országjelentés - Magyarország

Az állami egészségügyi kiadások a GDP százalékában Magyarországon
2002-2015, forrás: OECD, BF


Magyarország a régióból az egyetlen, melynek világkereskedelmen belüli exportrészesedése a 2004-es szintet sem éri el. Ezzel szemben Lengyelország részesedése több mint 40%-kal, Romániáé pedig több mint 105%-kal nőtt.


Míg régiós társaink exporttermékeinek euróban számított ára az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan emelkedett, vagyis évről-évre nőtt a kivitt termékek árszínvonala, a hazai exporttermékek árváltozása stagnált. Ennek valószínűsíthető oka az lehet, hogy az export minőségi szerkezete nem tolódott el a magasabb hozzáadott értékű, drágább termékek felé.

Korábbiak

Korábbiak

Korábbiak

Korábbiak


Visegrádi statisztikák - részletes adatokért klikk a képre!

Korábbiak

Korábbiak

A nyertesek, vesztesek és semlegesek százalékos aránya az egyes jövedelmi tizedekben

Az adóváltozások hatása az egyes jövedelmi tizedek éves adókötelezettségére

 

A nagy trafikrablás

Trafikmutyi cikkek:

További cikkek:

 • Nem lett meg a sok eltűnt cigi
  Az év utolsó hónapjában sem ugrott meg a forgalom a dohánytermékekből, a jövedéki adóbevétel 2013-ban az előző évi 90,4 százaléka, míg az áfabevétel 95,9 százaléka volt - írja a Napi Gazdaság. Tavaly decemberben 18,9 milliárd forint jövedéki adó folyt be ezen a címen, amiből 5,2 milliárd forint áfabevétel jött. Ezzel éves szinten 311,6 milliárd forint származott jövedéki adóból, míg az áfabevétel 113,4 milliárd forint volt. Tavaly 425 milliárd forint volt a dohánytermékek eladásából származó közvetlen állami bevétel, míg 2012-ben 466 milliárd forint.
 • Trafikmutyi: Semjén Zsolt pökhendi válasza
  Varjú László kitartó ember, még akkor is, ha Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesből kell kicsikarnia egy egyszerű, eldöntendő kérdésre a választ. Immár ötödik alkalommal próbálkozik, hogy kiderítse: a KDNP elnöke szerint helyénvaló-e dohánygyáros számítógépén írni dohánytörvényt. - Lassan eléri a fél tucatot Varjú László (DK) Semjén Zsolthoz írott, azonos tárgyú kérdéseinek száma. De a képviselő nem adja fel, ismét írt a jelek szerint szövegértési problémákkal küzdő KDNP-elnöknek: "Ön továbbra sem válaszol érdemben korábban beadott írásbeli kérdéseimre. Vagy a kormány általános egyeztetési gyakorlatára, vagy egy ombudsmani nyilatkozatra hivatkozik. Az én kérdésem azonban nem ezekre irányult. Én az Ön, mint miniszterelnök-helyettes véleményét kérdeztem ez ügyben. Kérem ezért, hogy ne más gyakorlatára hivatkozzon, hanem határozott igennel, vagy nemmel válaszoljon az alábbi kérdésre: Ön, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, törvényesnek és szabályosnak tartja-e, hogy a trafiktörvény az egyik dohányipari szereplő közreműködésével, annak számítógépén íródott?"
 • Bezárják a trafikokat a benzinkutakon és a bevásárlóközpontokban
  A 2500 négyzetméternél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező üzletekben, valamint az üzemanyagtöltő állomásokon legfeljebb 2014. május 30-ig lehet dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni – így módosította a kormány a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló kormányrendeletet.
 • Több tízmilliárdos kiesés a cigaretták adóbevételében
  Alig több a cigaretta-jövedékiadóból származó bevétel októberben, mint a szeptemberi fele. Iparági elemzők szerdán egyeztetnek a Nemzetgazdasági Minisztériumban a folyamatról. Az októberi előzetes adatok alapján jelentősen csökkent a cigarettából származó jövedékiadó-bevétel, ami 18 milliárd forint volt, alig több mint a szeptemberi fele - közölte szerdai számában a Napi Gazdaság.
 • Előre a nemzeti csempésztrafikokért!
  Aszongya nekünk a Központi Hírgyár, hogy az adóhatóság 2600 trafikellenőrzés során több, mint 200 szabálytalanságra bukkant, 25 millió bírságot szabott ki, de Isteni szerencse, hogy bezárni egyik trafikot sem kellett. - Mert a hatósági ártól drágábban árult dohánytermék erre nem indok. Ahogy nem indok a nyugtaadás elmulasztása és a csempészcigi árulása a nemzeti dohánytermékek között sem.
 • Trafikügy: bizonyítható-e a mutyi?
  A trafikok ügyéről sokat írtunk mi is, mások is, mindenki sokat tud róluk, és még többet sejt – de vajon mi az, ami bizonyítható ezekből a sejtésekből? Most induló perünk talán választ ad erre a kérdésre. Vigyázat, jogászkodás következik!
 • Dohánybiznisz - Tetszik, nem tetszik, működik a piacgazdaság
  Bármennyire is próbálja velem elhitetni a kormányzat, hogy a szabályozott keretek között működő piacgazdaságot eredményesen helyettesítheti az „okos” állam, én továbbra is hiszek a kereslet-kínálat hosszú távon legyőzhetetlen erejében. - Jó példa erre a drasztikus adókkal mesterségesen magasan tartott árú cigaretta piacának átalakítása: A legális cigi az elárusító helyek drasztikus csökkentésével nehezebben elérhetővé vált és az utólagos árrés-növeléssel tovább drágult. A fogyasztók pedig az ösztöneiket követik.
 • Szekszárdon tilos leírni a Hadházy nevet
  A helyi lap főszerkesztőjének állásába került Szekszárdon, hogy le merték írni a Hadházy nevet. Pedig nem is a trafikmutyiról beszámoló volt fideszes képviselőről, hanem az édesapjáról volt szó, akivel interjút kellett volna készíteni, de inkább a rovatot is megszüntették. A polgármester a csütörtöki közgyűlésen nem cáfolta Hadházy állításait, csak azt mondta: a képviselő személyes harcot folytat.
 • Virágzik a cigis feketepiac
  „A forgalom elmarad a várttól, néhány trafikos bezárt és új helyen nyit újra” – mondta lapunknak Király Antal, a Trafikos Franchise Kft. vezetője. A cég a második pályázati körben újabb 21 nyertes trafikkal büszkélkedhet. Az illegális kereskedelem azonban virágzik. „Már nemcsak a keleti régióban, de a fővárosban és Nyugat-Magyarországon is élénkülő illegális kereskedelemmel kell számolni” – áll a GfK Hungária dohányiparági szereplők megbízásából készített, május-június hónapokban elvégzett kutatásában. Csak Pécsett 450 százalékkal magasabbak a feketepiaci mutatók tavalyhoz képest.
 • Népszabadság: tengődnek a trafikok
  Háromból csak egy trafiknak megy az üzlet, megkezdődött a lemorzsolódás, bezárják a nemrég nyitott üzletek egy részét – Elkezdődött a frissen nyílt trafikok lemorzsolódása, több üzlet is bezárt a rossz üzletmenet miatt, illetve többen amiatt tartanak ideiglenesen zárva, mert 18 év alattiaknak adtak el dohányt és lebuktak az ellenőrzésen – írja a Népszabadság.
 • Szociális cigiszavazás 2014
  Nincs az a felhőtlen boldogságban pancsolás a Nemzeti Trafikbirodalomban. Nem elég, hogy a nagy lazaságban elérte őket a bezárás cunami, most még ez is: a Kúria döntése szerint lehet népszavazni a haszonkulcsukról. Azt meg ugye tudjuk mit jelent, ha a magyarnak bárki fölteszi a kérdést: akarsz kevesebbet fizetni? Szociális népszavazás után jöhet a szociális cigiszavazás, méretes szopóroller fideszbarátoknak.

 • Ijesztően kevés adó folyik be cigarettából
  Durván visszaesett idén júliusban és augusztusban a dohánytermékekből származó adóbevétel. A NAV adatai szerint 34 milliárd után idén mindössze 28 milliárd jött be júliusban jövedéki adóból a dohánytermékek után, augusztusban pedig csak 24 milliárd, pedig tavaly csaknem 36 milliárd forintot kaszált ezen az államkassza. Hasonló visszaesést látunk az áfabevételeknél is, tavalyhoz képest ötmilliárddal kevesebb folyt be a két hónap alatt - írja az Index. Közben a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége szerint növekszik az illegális cigarettakereskedelem, ami miatt az állam is bukik.
 • Népszavazás trafikügyben
  A Kúria helybenhagyta az Országos Választási Bizottság (OVB) döntéseit a dohánytermékek árusításával kapcsolatos népszavazási kezdeményezésekről.
 • Itt a trafikmutyi újabb mellékhatása: felvirágzóban a feketekereskedelem a dohánypiacon
  Nemcsak a hozzájutás korlátozott lehetősége, hanem a dohánytermékekre rakodó árrés miatti áremelkedés is vonzóvá teszi a csempészett árut. A Napi Gazdaság információi szerint az előzetes adatok alapján az év első felében (tehát a trafikrendszer indulása előtt) legalább 3 százalékpontot erősödött a feketézés országos átlagban. A folyamat becslések szerint 45-50 milliárd forint kiesést okoz az államnak.